אדהוק טכנולוגיות - Album - הקמת פרוייקט "אקו מרחבים" ברי קיימא בע"מ